IMPREGNAT CTS-KH-2

efekt MOKREJ KOSTKI hydrofobizujący

---

CTS-KH-2 to wodny, hydrofobizujący preparat impregnujący na bazie wyselekcjonowanych siloksanów i modyfikowanych silanów. Do zabezpieczania przed działaniem wody mineralnych, porowatych podłoży budowlanych – betonu, kostki brukowej, cementowych płyt elewacyjnych, elementów z piaskowca (trwały i silny efekt roszenia – hydrofobizacji).

Więcej szczegółów

39,50 zł brutto

Przeznaczenie i właściwości

wodny, hydrofobizujący preparat impregnujący na bazie wyselekcjonowanych siloksanów i modyfikowanych silanów,

do zabezpieczania przed działaniem wody mineralnych, porowatych podłoży budowlanych – betonu, kostki brukowej, cementowych płyt elewacyjnych, elementów z piaskowca (trwały i silny efekt roszenia - hydrofobizacji),

obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych (poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy),

zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych,

• odporny na alkalia – może być stosowany do zabezpieczania świeżych tynków renowacyjnych, nowych spoin oraz murów licowych po zakończeniu reprofilacji ubytków,

trwały – odporny na działanie promieni UV,

bezrozpuszczalnikowy – bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża,

charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków,

nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej, pory pozostają otwarte.

Obszary zastosowań

• impregnacja kostki brukowej, elementów galanterii betonowej, płyt fasadowych betonowych oraz z piaskowca, a także elementów wykonanych ze skały osadowej

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Przygotowanie podłoża

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu betonowego lub kostki w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. Uwaga Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia 

Preparat hydrofobizujący CTS-KH-2 produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim pędzlem, na większych powierzchniach (produkcja kostki lub elementów betonowych) można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża. Czynności powtórzyć kilkakrotnie, zależnie od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, stosując metodę mokre na mokre. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych (min 5 godzin).

Uwagi

• Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

• Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.

• Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

CTS-KH-2 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie wyselekcjonowanych siloksanów, spełnia wymagania normy PN-EN-1504-2 tab.3 Data wydania: 2016-02- 01.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Gęstość wyrobu ok. 1,0 kg/dm³
Kolor mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny
Odporność na deszcz po 3-4 godzinach
Współczynnik szybkości wysychania klasa 1 / w zależności od stopnia chłonności /nasiąkliwości podłoża betonowego, mierzone wg EN 13579
Zużycie w zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 1 litr wystarcza na ok. 5-11m² Temperatura stosowania: od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania 1l, 5l
Odczyn pH pH: ok. 6-8

Napisz opinię

IMPREGNAT CTS-KH-2

IMPREGNAT CTS-KH-2

efekt MOKREJ KOSTKI hydrofobizujący

---

CTS-KH-2 to wodny, hydrofobizujący preparat impregnujący na bazie wyselekcjonowanych siloksanów i modyfikowanych silanów. Do zabezpieczania przed działaniem wody mineralnych, porowatych podłoży budowlanych – betonu, kostki brukowej, cementowych płyt elewacyjnych, elementów z piaskowca (trwały i silny efekt roszenia – hydrofobizacji).