IMPREGNAT CTS-KH-3

W formie pasty z efektem SUPER ANTY-PLAMA

---

Zemulgowany w wodzie impregnat hydrofobizujący w postaci gotowej PASTY, przeznaczony do elementów z betonu architektonicznego, w aplikacji DIY (zrób to sam), do konstrukcji betonowych w aplikacjach spełniających normę PN-EN1504-2, wyrobów na bazie skał osadowych (piaskowiec, wapień, trawertyn).

Więcej szczegółów

135,00 zł brutto

Zemulgowany w wodzie impregnat hydrofobizujący w postaci gotowej PASTY, przeznaczony do elementów z betonu architektonicznego, w aplikacji DIY (zrób to sam), do konstrukcji betonowych w aplikacjach spełniających normę PN-EN-1504-2, wyrobów na bazie skał osadowych (piaskowiec, wapień, trawertyn).

Przeznaczenie i właściwości

wodny, hydrofobizujący preparat impregnujący na bazie zemulgowanych w wodzie siloksanów i silanów,

do zabezpieczania przed działaniem wody mineralnych, porowatych podłoży budowlanych – betonu, cementowych płyt elewacyjnych, elementów piaskowca, cegły, wapienia, trawertynu, betonu elewacyjnego i posadzkowego (trwały i silny efekt roszenia – hydrofobizacji wraz z efektem podbicia koloru = wiecznie mokry kamień),

obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, posiada właściwości oleofobowe

zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych,

odporny na alkalia – może być stosowany do zabezpieczania świeżych tynków renowacyjnych, nowych spoin oraz murów licowych po zakończeniu reprofilacji ubytków,

trwały – odporny na działanie promieni UV,

bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża,

nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej, pory pozostają otwarte. Konsystencja pasty umożliwia pełną kontrolę nad zużyciem oraz wnikaniem, a tym samym poziomem jakości impregnowania.

Obszary zastosowań

• impregnacja kostki brukowej, elementów galanterii betonowej, płyt fasadowych betonowych oraz z piaskowca, a także elementów wykonanych ze skały osadowej (wapień, trawertyn), cegieł, tynków starych i nowych

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Przygotowanie podłoża

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu betonowego lub kostki w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. Uwaga Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia

Preparat hydrofobizujący CTS-KH-3 produkowany jest w postaci pasty gotowej do użycia. Aplikację preparatu wykonać miękkim pędzlem, na większych powierzchniach można stosować wałek z krótkim włosiem. W obu przypadkach należy zapewnić równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża. Czynności aplikacyjne stosować w myśl zasady "jednorazowo i dokładnie", W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych (min 5 godzin).

Uwagi

• Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

• Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.

• Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

CTS-KH-3 jest zemulgowanym układem siloksanowo-silanowym w postaci pasty, spełnia wymagania normy PN-EN-1504-2 tab.3

Data wydania : 2016-02- 01. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność 

Gęstość wyrobu ok. 0,8 kg/dm³
Kolor mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny z silnym efektem roszenia
Odporność na deszcz po 3-4 godzinach
Współczynnik szybkości wysychania klasa 1 / w zależności od stopnia chłonności /nasiąkliwości podłoża betonowego , mierzone wg EN-13579
Zużycie w zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 1 kg wystarcza na ok. 15-30m² Temperatura stosowania od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania wiaderko z PE 0,8 kg
Odczyn pH 4-5

Napisz opinię

IMPREGNAT CTS-KH-3

IMPREGNAT CTS-KH-3

W formie pasty z efektem SUPER ANTY-PLAMA

---

Zemulgowany w wodzie impregnat hydrofobizujący w postaci gotowej PASTY, przeznaczony do elementów z betonu architektonicznego, w aplikacji DIY (zrób to sam), do konstrukcji betonowych w aplikacjach spełniających normę PN-EN1504-2, wyrobów na bazie skał osadowych (piaskowiec, wapień, trawertyn).