IMPREGNAT CTS-BK-1

ZABEZPIECZAJĄCY - o właściwościach antypoślizgowych

---

CTS-BK-1 jest impregnatem w formie gotowej do użycia na bazie odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. CTS-BK-1 wnika głęboko w strukturę podłoża, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę. Niezależnie od chłonności podłoża, aplikuje się go jednorazowo, obficie.

Więcej szczegółów

49,00 zł brutto

Przeznaczenie i właściwości

Impregnat CTS-BK-1 jest impregnatem w formie gotowej do użycia na bazie odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. Impregnat CTS-BK-1 wnika głęboko w strukturę podłoża, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę. Nie zmienia koloru.

Niezależnie od chłonności podłoża, aplikuje się go jednorazowo, obficie.

Całkowity czas utwardzenia do 36 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Powłoka impregnatu nie wpływa na parametry fizyko-chemiczne podłoża pierwotnego. Impregnat CTS-BK-1 zabezpiecza podłoże przed wnikaniem brudu, kurzu, a tym samym wydłuża okres eksploatacji. Powłoka na bazie impregnatu CTS-BK-1 jest odporna na pH stosowanych środków czystości w zakresie od pH 6 do 8.

Obszary zastosowań

Do impregnowania nowo położonych lub starych – gruntownie doczyszczonych powierzchni, wolnych od wosków, tłuszczu, brudu, kurzu, suchych podłoży takich jak marmury, granity, bazalty, gres, klinkier, lastryko, trawertyn.

Do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz (również w placówkach służby zdrowia).

Przygotowanie podłoża

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu betonowego lub kostki w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga. Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia

1. Przed impregnacją zabezpieczyć miejsca, które winny NIE mieć kontaktu z impregnatem /listwy plastikowe, aluminiowe profile, wykładziny, meble itp./. Należy zapewnić na czas impregnacji i w czasie utwardzania dobre przewietrzanie pomieszczenia. Nie palić, nie spożywać posiłków w w/w pomieszczeniach podczas impregnowania. Stosować typowe środki ochrony skóry, oczu /rękawice nitrylowe, okulary ochronne/.

2. Wykonanie:

a) powierzchnie przeznaczona do impregnacji należy impregnować pasami, w kierunku wyjścia z pomieszczenia, impregnat nanosić przy pomocy pędzla lub wałka – jednorazowo w grubszej warstwie.

b) Pozostałości naniesionego impregnatu należy w przeciągu 30 minut usunąć miękką tkaniną, padem, ewentualnie spolerować mechanicznie.

Uwaga: w przypadku niedokładnego usunięcia impregnatu – ślady po butach, nakolannikach itp., będą widoczne po czasie utwardzenia. Po upływie 8 godzin od naniesienia impregnatu – usunięcie kleistych pozostałości, śladów itp. Nie jest możliwe.

c) Czas pełnego utwardzenia – do 36 godz. przy temp. otoczenia +20°C i wilgotności względnej 65%.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

Uwagi

• Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

• Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.

• Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

Aktywny czynnik impregnujący na bazie silano-siloksanów, mieszanina wyselekcjonowanych rozpuszczalników.

C.T. Service Sp. z o.o. ul. Jedności 9 I 05-506 Lesznowola T 22 750 20 66 I 22 750 20 68 I 22 708 87 00 F 22 750 20 95 www.ctservice.com.pl

Data wydania : 2016-02- 01. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność 

Gęstość wyrobu ok. 0,8 kg/dm³
Kolor bezbarwny
Odporność na deszcz po 4-6 godzinach
Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności /nasiąkliwości podłoża betonowego, mierzone wg EN 13579
Zużycie w zależności od stopnia chropowatości podłoża, sposobu nanoszenia, warunków wysychania i wnikania 1 litr wystarcza na ok. 25-33m²
Temperatura stosowania od + 10 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania 1l, 5l

Napisz opinię

IMPREGNAT CTS-BK-1

IMPREGNAT CTS-BK-1

ZABEZPIECZAJĄCY - o właściwościach antypoślizgowych

---

CTS-BK-1 jest impregnatem w formie gotowej do użycia na bazie odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. CTS-BK-1 wnika głęboko w strukturę podłoża, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę. Niezależnie od chłonności podłoża, aplikuje się go jednorazowo, obficie.