IMPREGNAT CTS-K-1

efekt MOKREGO KAMIENIA o właściwościach antypoślizgowych

---

CTS-K-1 jest impregnatem w formie gotowej do użycia na bazie odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. CTS-K-1 wnika głęboko w strukturę podłoża, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę. W formie gotowej CTS-K-1 wydobywa kolor podłoża, szczególnie polecany do surowego kamienia.

Więcej szczegółów

59,00 zł brutto

Przeznaczenie i właściwości

Impregnat CTS-K-1 jest impregnatem w formie gotowej do użycia na bazie odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. Impregnat CTS-K-1 wnika głęboko w strukturę powierzchni, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę.

W formie gotowej w/w impregnat PODBIJA kolor powierzchni /wydobywa kolor/. Szczególnie polecany do surowego kamienia.

Niezależnie od chłonności powierzchni, aplikuje się go jednorazowo – w grubszej warstwie co daje impregnatowi czas na wnikanie i związanie się z powierzchnią. Podczas wysychania rozwija się działanie hydro – i oleofobowe.

Całkowity czas utwardzenia do 48 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Powłoka impregnatu nie wpływa na parametry fizyko-chemiczne pierwotnej powierzchni. Impregnat CTS-K-1 zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudu, tłuszczu, roztworów cukrów, oleju, etc, tym samym wydłuża okres eksploatacji, poprawia stan czystości i podnosi uczucie komfortu użytkowników dając jednocześnie efekt Mokrego Kamienia. Powłoka na bazie impregnatu CTS-K-1 jest odporna na pH stosowanych środków czystości w zakresie od pH 3 do 12, na promieniowanie UV, kwaśnych deszczy, tworzenie się nalotów alg, pleśni, porostów, mchów i wodorostów, jest mrozoodporna.

Obszary zastosowań

Do impregnowania nowo położonych lub starych – gruntownie doczyszczonych powierzchni, wolnych od wosków, tłuszczu, brudu, kurzu, suchych powierzchni takich jak marmury, granity, bazalty, gres, klinkier, lastryko, trawertyn, galanteria betonowa.

Do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz (również w placówkach służby zdrowia).

Przygotowanie powierzchni

Sposób oczyszczenia powierzchni powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu betonowego lub kostki w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Powierzchnia przed rozpoczęciem impregnacji powinna być oczyszczona z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Powierzchnia powinna być sucha, ale może być lekko wilgotna. Wszelkie ubytki w materiale powierzchni należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. Uwaga. Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża. 

Sposób użycia

1. Przed impregnacją należy zabezpieczyć miejsca, które winny NIE mieć kontaktu z impregnatem /listwy plastikowe, aluminiowe profile, wykładziny, meble itp./. Zapewnić na czas impregnacji i w czasie utwardzania dobre przewietrzanie pomieszczenia. Nie palić, nie spożywać posiłków w w/w pomieszczeniach podczas impregnowania. Stosować typowe środki ochrony skóry, oczu /rękawice nitrylowe, okulary ochronne/.

2. Wykonanie:

a) powierzchnie przeznaczona do impregnacji należy impregnować pasami, w kierunku wyjścia z pomieszczenia, impregnat nanosić przy pomocy pędzla lub wałka – jednorazowo w grubszej warstwie.

b) Naniesiony impregnat należy po ok. 10 minut od naniesienia usunąć miękką tkaniną aż do uzyskania suchej powierzchni, następnie spolerować mechanicznie filcem, padem itp.

Uwaga: w przypadku niedokładnego usunięcia impregnatu – ślady po butach, nakolannikach itp., będą widoczne po czasie utwardzenia. Po upływie 8 godzin od naniesienia impregnatu – usunięcie kleistych pozostałości, śladów itp. Nie jest możliwe.

c) Czas pełnego utwardzenia – do 48 godz. przy temp. otoczenia +20°C i wilgotności względnej 65%. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

Uwagi

• Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

• Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.

• Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

Aktywny czynnik impregnujący na bazie silano-siloksanów, mieszanina wyselekcjonowanych rozpuszczalników.

Data wydania: 2016-02- 01. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność 

Gęstość wyrobu ok. 1,0 kg/dm³
Kolor mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny
Odporność na deszcz po 4-6 godzinach
Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża betonowego, mierzone wg EN 13579
Zużycie w zależności od stopnia chropowatości powierzchni, sposobu nanoszenia, warunków wysychania i wnikania 1 litr wystarcza na ok. 20-30m²
Dostępne opakowania 250 ml, 1l, 5l
Odczyn pH ok. 6-8

Napisz opinię

IMPREGNAT CTS-K-1

IMPREGNAT CTS-K-1

efekt MOKREGO KAMIENIA o właściwościach antypoślizgowych

---

CTS-K-1 jest impregnatem w formie gotowej do użycia na bazie odaromatyzowanych rozpuszczalników organicznych. CTS-K-1 wnika głęboko w strukturę podłoża, wiąże się z nim trwale i daje odporną warstwę. W formie gotowej CTS-K-1 wydobywa kolor podłoża, szczególnie polecany do surowego kamienia.