IMPREGNAT CTS-IW-1

WODNY o właściwościach antypoślizgowych

---

CTS-IW-1 to wodny impregnat do zabezpieczania posadzek oraz elewacji z kamienia naturalnego i piaskowca. CTS-IW-1 obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. 

Więcej szczegółów

49,00 zł brutto

Przeznaczenie i właściwości

• wodny impregnat do zabezpieczania posadzek oraz elewacji z kamienia naturalnego i piaskowca

• obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych

• zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych

• trwały – odporny na działanie promieni UV i chemikaliów pielęgnacyjnych w zakresie stosowania pH 6-8

• bezrozpuszczalnikowy – bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża,

• charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków

• nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału od strony użytkowej (możliwość eksploatacji po 48 godzinach od aplikacji)

Może być aplikowany ręcznie lub natryskiem , maszynowo , podczas wysychania brak szkodliwej emisji części lotnych. Nie zmienia koloru.

Obszary zastosowań

•impregnacja posadzek oraz elewacji z kamienia naturalnego i piaskowca

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Przygotowanie podłoża

• pierwotne podłoże należy uprzednio doczyścić używając systemu CTS-D1N1

• powierzchnia musi być sucha przed aplikacją impregnatu CTS-IW-1

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga. Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia

Preparat hydrofobizujący CTS-IW-1 produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim pędzlem, na większych powierzchniach można C.T. Service Sp. z o.o. ul. Jedności 9 I 05-506 Lesznowola T 22 750 20 66 I 22 750 20 68 I 22 708 87 00 F 22 750 20 95 www.ctservice.com.pl stosować urządzenia natryskowe typu myjka. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża. Czynności powtórzyć kilkakrotnie, zależnie od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, stosując metodę mokre na mokre. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych /min. 5 godzin/.

Uwagi

  • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
  • Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.
  • Chronić przed dziećmi.

Napisz opinię

IMPREGNAT CTS-IW-1

IMPREGNAT CTS-IW-1

WODNY o właściwościach antypoślizgowych

---

CTS-IW-1 to wodny impregnat do zabezpieczania posadzek oraz elewacji z kamienia naturalnego i piaskowca. CTS-IW-1 obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.